Τα μαθηματικά υπάρχουν γύρω μας. Τα ζούμε, τα βλέπουμε, μας απασχολούν. Το μάθημα των μαθηματικών τρομάζει τους μαθητές και όχι μόνον. Όμως τη μαγεία των μαθηματικών δεν μπορείς να τη νοιώσεις αν δεν τα ζήσεις αν δεν τα γνωρίσεις.analoga-embada-web.jpg
Κόγχη στην Παναγία Χαλκέων της Θεσσαλονίκης


Μήπως δεν ξέρετε την προπαίδεια του 7 ;